Chrániť

Divoká zver v záhradách na ochranu ohrozených zvierat v záhrade
Ako záhrada pre zvieratá pomáha zvieratám?Ako môžeme chrániť ohrozené zvieratá a rastliny?Ako môžeme chrániť ohrozené rastliny?Ako by mali byť chránen...